Turning gears are the logo of co-scripts

robocopy ile bir hedefteki klasorleri baska bir hedefe kopyalayabiliyoruz. Üstelik parametreler ile onlarca seçenekle yapabiliyoruz bu işi. Ama Türkçe karakter içeren ve boşluklu hedef yolları sıkıntı çıkartabiliyor. Boşluk varsa hedefin ve kaynağın yol bilgisini çift tırnak içine alıyoruz. TR karakter içeriyorsa da batch dosyasının ilk satırına chcp 1254 şeklinde bir dil karakteri destek kodu ekliyoruz. Kodlardaki ilk tırnak arası yol kaynak, ikinci tırnak arasındaki yol hedef /s ve /e ise iki parametre, /s boş olmayan tüm alt klasörleri, /e de boş olanları da kopyalamasını söylüyor.

 

	chcp 1254

	robocopy "\\filesrv\test için bu klasörü sectik" "c:/x/test2" /s /e
co-scripts tag image robocopyspace in pathbosluk iceren yolturkce karakter iceren dosya aditurkce karakter iceren klasor adichcp 1254
ID:276 | Okunma:1


 

Herhangi bir elementin içerisindeki tüm input tipinde ve select elementlerinin içeriklerini sıfırlamak ve unchecked yapmak için gereken kısa bir fonksiyon. Form varsa form.reset() e ek olarak kullanılabilir. Formsuz olarak tasarlanan arayüzlerde de işe yarar.

function hedefiSifirla(anacElementID){

	
var anacElement=(typeof anacElementID=='object'?anacElementID:nY(anacElementID));


					for(var xi=0;xi < anacElement.childNodes.length-1;xi++){
								//------------------------------------------------- Çocuk var ise çocuğu da döngüye sokalım
										var elm = anacElement.childNodes[xi];
								//-------------------------------------------------------------------------------------- temizleme işleri
								//console.log(elm.tagName+':'+elm.value+'\n');
											if((elm.tagName=='INPUT' && (elm.type!='CHECKBOX' || elm.type!='RADIO'))|| elm.tagName=='TEXTAREA'){
												elm.value='';
												elm.length=0;
											}
											if((elm.tagName=='INPUT' && elm.type=='CHECKBOX')||(elm.tagName=='INPUT' && elm.type=='RADIO')){
												elm.checked=false;
											}	
											if(elm.tagName=='SELECT' && elm.id!='eTG'){
												elm.options.length=1;
											}
								if(elm.hasChildNodes()==true || elm.childNodes.length >-1){hedefiSifirla(elm)};																	
					}
}
co-scripts tag image reset child elementsform resettagnamechecked=falsechildnodes.length
ID:275 | Okunma:1052


 

Kendi domaininizde bulunan (üretilmiş) bir xml dosyasını DOM'a uygun xml metni olarak ele almak için crossbrowser bir fonksiyon. (jquery ile çok daha basit şekilde yapılabilmektedir.)

function xmlDosyasiniYukle(dosyaAdresi)
{
  var xmlDoc;
  var xmlhttp;
  if (window.XMLHttpRequest) {
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  }
  else {
    xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.open("GET", dosyaAdresi, false);
  xmlhttp.send();
  xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
  return xmlDoc;
}
co-scripts tag image xmlxmlhttprequestxmlhttpresponsexmljavascript ile xml dosyasi okumak
ID:274 | Okunma:1319


 

Bu fonksiyon hedef olarak gösterilen tasiyici bir element içindeki tüm inputlara bakarak checkbox veya radio tipindekilerin değerlerini bir dizi haline getirip geri verir.

sikayet.checkedHangisi=function(checkedID){
	var isaretliler = [];
	var cKT = nY(checkedID);
	var inputList = cKT.getElementsByTagName('input');
	var inputListLength = inputList.length;
	for(xi=0;xi < inputListLength;xi++){
		if(inputList[xi].checked){
			isaretliler.push(inputList[xi].value);
		}
	}
return isaretliler;	
}

co-scripts tag image checkedinputradiocheckboxget values of checked inputs
ID:273 | Okunma:1271


 

Daha önce de defalarca gereken bir konuyu bu sefer jquery ile çözmeye çalıştım ancak beceremedim. Daha doğrusu jquery DOM hiyerarşisi içerisindeki ele almalarını birden çok yolla yapabildiğinden çalışabilen bir yolu bulmak için çok fazla zaman harcadım. Sonuç olarak bu ihtiyacı doğrudan javascript yazarak kütüphane yardımsız çözmeye çalıştım.

Sadece kısaca kodu alıyorum buraya. Kod parçacığında idsi verilen elementin (ul) aldındaki diğer elementlerden className belirli bir kelimeyi içerenlerin (çoklu css class tanımı olduğundan) value attribute'ünün geri döndürülmesi. İstenilen herhangi bir attribute yaratılarak kullanılabilir. 

.


function(secmeliID){	
var isaretliler = [];	
var sKT = nY(secmeliID);
var liList = sKT.getElementsByTagName('li');
var liListLength = liList.length;
for(xi=0; xi < liListLength;xi++){
		if(liList[xi].className.indexOf("ui-selected") >-1){
			isaretliler.push(liList[xi].getAttribute('value'));			
			}
}
return isaretliler;								
}

co-scripts tag image alternative of jquerys findclasses inside idelement list
ID:272 | Okunma:1212