Turning gears are the logo of co-scripts

PHPExcel, PHPSpreadSheet, Zip->Close(), fopen() etc. and popular "permission denied in" centences. It is very problematic to tune up Linux security configs. If you cannot write a file in PHP.
I am not a system guy, I am a developer.
Any way risky but try (before search) "chcon" . Give your target path with the commands below.

chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /path

Have a look at: https://www.digitalocean.com/community/questions/unable-to-create-a-file-in-php

co-scripts tag image permission denied inchconfopenzip->closephpspreadsheetphpexcel
ID:277 | Okunma:39


 

robocopy ile bir hedefteki klasorleri baska bir hedefe kopyalayabiliyoruz. Üstelik parametreler ile onlarca seçenekle yapabiliyoruz bu işi. Ama Türkçe karakter içeren ve boşluklu hedef yolları sıkıntı çıkartabiliyor. Boşluk varsa hedefin ve kaynağın yol bilgisini çift tırnak içine alıyoruz. TR karakter içeriyorsa da batch dosyasının ilk satırına chcp 1254 şeklinde bir dil karakteri destek kodu ekliyoruz. Kodlardaki ilk tırnak arası yol kaynak, ikinci tırnak arasındaki yol hedef /s ve /e ise iki parametre, /s boş olmayan tüm alt klasörleri, /e de boş olanları da kopyalamasını söylüyor.

 

	chcp 1254

	robocopy "\\filesrv\test için bu klasörü sectik" "c:/x/test2" /s /e
co-scripts tag image robocopyspace in pathbosluk iceren yolturkce karakter iceren dosya aditurkce karakter iceren klasor adichcp 1254
ID:276 | Okunma:54


 

Herhangi bir elementin içerisindeki tüm input tipinde ve select elementlerinin içeriklerini sıfırlamak ve unchecked yapmak için gereken kısa bir fonksiyon. Form varsa form.reset() e ek olarak kullanılabilir. Formsuz olarak tasarlanan arayüzlerde de işe yarar.

function hedefiSifirla(anacElementID){

	
var anacElement=(typeof anacElementID=='object'?anacElementID:nY(anacElementID));


					for(var xi=0;xi < anacElement.childNodes.length-1;xi++){
								//------------------------------------------------- Çocuk var ise çocuğu da döngüye sokalım
										var elm = anacElement.childNodes[xi];
								//-------------------------------------------------------------------------------------- temizleme işleri
								//console.log(elm.tagName+':'+elm.value+'\n');
											if((elm.tagName=='INPUT' && (elm.type!='CHECKBOX' || elm.type!='RADIO'))|| elm.tagName=='TEXTAREA'){
												elm.value='';
												elm.length=0;
											}
											if((elm.tagName=='INPUT' && elm.type=='CHECKBOX')||(elm.tagName=='INPUT' && elm.type=='RADIO')){
												elm.checked=false;
											}	
											if(elm.tagName=='SELECT' && elm.id!='eTG'){
												elm.options.length=1;
											}
								if(elm.hasChildNodes()==true || elm.childNodes.length >-1){hedefiSifirla(elm)};																	
					}
}
co-scripts tag image reset child elementsform resettagnamechecked=falsechildnodes.length
ID:275 | Okunma:1104


 

Kendi domaininizde bulunan (üretilmiş) bir xml dosyasını DOM'a uygun xml metni olarak ele almak için crossbrowser bir fonksiyon. (jquery ile çok daha basit şekilde yapılabilmektedir.)

function xmlDosyasiniYukle(dosyaAdresi)
{
  var xmlDoc;
  var xmlhttp;
  if (window.XMLHttpRequest) {
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  }
  else {
    xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.open("GET", dosyaAdresi, false);
  xmlhttp.send();
  xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
  return xmlDoc;
}
co-scripts tag image xmlxmlhttprequestxmlhttpresponsexmljavascript ile xml dosyasi okumak
ID:274 | Okunma:1373


 

Bu fonksiyon hedef olarak gösterilen tasiyici bir element içindeki tüm inputlara bakarak checkbox veya radio tipindekilerin değerlerini bir dizi haline getirip geri verir.

sikayet.checkedHangisi=function(checkedID){
	var isaretliler = [];
	var cKT = nY(checkedID);
	var inputList = cKT.getElementsByTagName('input');
	var inputListLength = inputList.length;
	for(xi=0;xi < inputListLength;xi++){
		if(inputList[xi].checked){
			isaretliler.push(inputList[xi].value);
		}
	}
return isaretliler;	
}

co-scripts tag image checkedinputradiocheckboxget values of checked inputs
ID:273 | Okunma:1327